Home | Kontakt | Mapa strony | Dane firmy |d | e | f | i | p | r |

Kółko ręczne z korbką / Smarowanie

Kółko ręczne z korbką
Za pomocą dużego kółka ręcznego z korbką możliwe jest szybkie ręczne pozycjonowanie suportu w kierunku wzdłużnym. Ruch narzędzia tokarskiego może być prowadzony poprzez gwintowane wrzeciono za pomocą małego kółka ręcznego z korbką. Na kółku ręcznym z korbką znajduje się pierścień ze skalą z noniuszem. Głębokość toczenia można odczytać dokładnie na kreskach podziałki.

Smarowanie
Prowadnice smarowane są poprzez układ centralnego smarowania. Zapewnione jest to przez pompę ręczną. Przekładnie mają stałe smarowanie.